نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت، آذر ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت

First National Conference on Cognitive Science and Education

پوستر نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت

نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز،برگزار كننده دانشگاه پيام نور فارس (شيراز) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت