اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی

The first national conference of chemistry and medicinal plants

پوستر اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی

اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی