هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

8th International Cardiovascular Congress

پوستر هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،انجمن علمی قلب کودکان ایرانبنياد قلب فارس بيمارستان كوثردانشگاه علوم پزشكي شيراز،انجمن قلب ايران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق