دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران

2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and crisis management

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه علامه مجلسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران