اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات

First National Conference on Computer, Information and Communication Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات

اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در شهر مرودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات