دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۱

دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات

2nd National Conference Computer and Electrical and IT

پوستر دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات

دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين در شهر خمین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات