چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

First Joint Congress on Computational Intelligence

پوستر چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد -قطب علمي رايانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.