همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۳

همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

Conference on Climate Change and a Road to a Sustainable Future

پوستر همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،سازمان مردم نهاد جمعيت حاميان زمين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار