کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، خرداد ماه ۱۴۰۱

کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

National Conference on the Application of New Technologies in Chemistry and chemical engineering

پوستر کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ توسط ، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کاربرد فن آوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی