سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

3rd Regional Conference on Climate Change and Global Warming

پوستر سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین