سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

پوستر سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،پژوهشكده تغيير اقليم و گرمايش زمين دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین