اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران

پوستر اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران

اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه كنفرانس با همكاري دانشگاه تبريز - دانشگاه گيلان در شهر بندرانزلی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران