دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده

The Second Conference on Strengthening and Exalting the Family Foundation

پوستر دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده

دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه پیام نور واحد بوشهر، در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده