چهارمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه کرمان کنگره سرطان های شایع در جراحی، مهر ماه 98

چهارمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه کرمان کنگره سرطان های شایع در جراحی

Fourth mid term Congress of Iranian Society of Surgeons Kerman Branch Congress on Common Cancer in Surgery

پوستر چهارمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه کرمان کنگره سرطان های شایع در جراحی

چهارمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه کرمان کنگره سرطان های شایع در جراحی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی خدماتی و درمانی کرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه کرمان کنگره سرطان های شایع در جراحی مراجعه فرمایید.


محور ها

بررسی میزان شیوع انواع سرطان ها در ایران
بررسی اتیولوژی انواع سرطان
نقش روش های پیشگیری در انواع سرطان
روش های غربالگری در انواع سرطان 
روش های تشخیصی در انواع سرطان