دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان، اردیبهشت ماه 98

دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان

Second International Congress on Cancer Control

دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید.