دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان

Second International Congress on Cancer Control

دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.