کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.