همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی

International Conference on New Horizons in Civil Engineering, Architecture and Development of International Humanities New Horizons in Chemistry and Biology

پوستر همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی

همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی