دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency

پوستر دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط سازمان بهره وری انرژی ایران،سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی