اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی

The first national conference on biomedical challenges with a focus on microbiology

پوستر اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی

اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی