چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران، آبان ماه 95

چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

14th Conference on Biophysical Chemistry

پوستر چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه زابل - انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران مراجعه فرمایید.


چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران با همکاری دانشگاه زابل و انجمن بیوشیمی فیزیک ایران،دانشگاه زابل برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد فرصتی برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه های مختلف بیوشیمی فیزیک و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری‌های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی و صنعتی است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می‌شود با ارائه نتایج پژوهش‌های اصیل و منتشرنشده و تجربیات خود بر غنای علمی این کنفرانس بیافزایند.

 

چهاردهمین دوره همایش بیوشیمی فیزیک ایران با حمایت قطب علمی بیوترمودینامیک ایران،اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران،سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد،کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت دانشگاه تهران در تاریخ 4 تا 6 ابان 1395 برگزار می گردد.

 

 

 

اهداف همایش:

-گسترش فرهنگ پژوهش در کشور
-پیشبرد مرزهای دانش
-به روز نگهداشتن آگاهی جامعه دانشگاهی از علوم  بیوشیمی و بیوفیزیک
-ایجاد محلی جهت ارائه کارهای تحقیقاتی دانشجویان و اعضا ی هیأت علمی دانشگاهها
-ایجاد زمینه های مشترک همکاری بین دانشگاهیان
-آشنایی دانشگاهیان از کارهای علمی در حال انجام در کشور
ایجاد زمینه های مشترک همکاری بین قشر دانشگاهی و کارشناسان اجرایی
آگاهی کارشناسان از نوآوریهای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی و تکنیکهای جدید
-بحث و تبادل نظر پیرامون کاربرد علوم بیوشیمی و بیوفیزیک در درمان بیماریهایی چون سرطان، دیابت و ...
-ایجاد زمینه های مشترک همکاری متقابل بین همه شرکت کنندگان

 

محورهای همایش:

-اتصال لیگاند پروتئین و هدف گیری دارو
-تا خوردگی ناصحیح پروتئین ها و بیماری ها
-بیوترمودینامیک
-پایداری پروتئین
-بیوانفورماتیک ساختاری و بیوفیزیک نظری
-سنتیک آنزیمی و مهار کننده ها
-بیوشیمی ساختاری و عملکردی
-نانو بیوفیزیک
-بیوشیمی و بیوفیزیک دیابت
-بیوشیمی فیزیک آلاینده ها

 مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران