کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

Congress of Biomedical Anthropology and Medical Anthropology

پوستر کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی کاویان،دانشگاه علوم پزشكي مشهد -موسسه آموزش عالي كاويان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی