کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی

Congress of Biological Anthropology and Humanities

پوستر کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی

کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی کاویان،دانشگاه علوم پزشكي مشهد -موسسه آموزش عالي كاويان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی