کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، خرداد ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی

پوستر کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه سرآمد همايش كارين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی