اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و علوم مرتبط، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و علوم مرتبط

The first National Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Planning, Environment and Related Sciences

پوستر اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و علوم مرتبط

اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و علوم مرتبط در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،موسسه بهراد اندیشان رایا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و علوم مرتبط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست و علوم مرتبط