نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بهمن ماه 95

نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

Zahedan Annual Ocular Congress 95 CATARACT 360

پوستر نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - بیمارستان چشم پزشکی الزهرا و معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهراء(س) انجمن چشم پزشکی استان سیستان و بلوچستان آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهر چابهار برگزار گردید.


نهمین همایش سالیانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با موضوع کاتاراکت 360 درجه در بهمن ماه سال جاری با حضور اساتید برجسته سراسر کشور در شهر زیبای چابهار برگزار میگردد.

هنر
آموزش
جراحی مدرن
قانون
تکنولوژی
عوارض