همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

National Conference on Agricultural Sciences and Technologies

پوستر همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فنون کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی