اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش، دی ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش

First National Conference on Applied Sciences in Sport

پوستر اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش

اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مينودشت در شهر مینودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم کاربردی در ورزش