همایش ملی پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل، آبان ماه ۱۴۰۲

همایش ملی پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل

National conference of applied researches in natural products, Iranian medicine and supplements

پوستر همایش ملی پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل

همایش ملی پژوهش های کاربردی در فراورده های طبیعی، طب ایرانی و مکمل در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، در شهر ساری برگزار گردید.