اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)

First National Conference on Applied Research in Art Education to Entrepreneurship

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)

اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی) در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کابردی در هنر (آموزش تا کارآفرینی)