اولین کنگره بین المللی تازه های اورژانس پیش بیمارستانی، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره بین المللی تازه های اورژانس پیش بیمارستانی

The 1 st international congress on new achievements of pre- hospital emergency

پوستر اولین کنگره بین المللی تازه های اورژانس پیش بیمارستانی

اولین کنگره بین المللی تازه های اورژانس پیش بیمارستانی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۲ توسط ،سازمان اورژانس کشور و تحقیقات و فناوری اورژانس پیش بیمارستانیو مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.