همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019، اردیبهشت ماه 98

همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019

International Conference on Cancer Research 2019

پوستر همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019

همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019 در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آکادمی تحقیقات سرطان لندن درلندن به صورت الكترونيكي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019 مراجعه فرمایید.


با توجه به مذاکرات انجام شده با برگزارکنندگان همایش تلاش شده است تا محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی جهت ثبت نام در همایش رفع گردد و هزینه پرداخت پژوهشگران ایرانی به صورت ریالی انجام شود.

بنابر اعلام همایش مجموعه‌ای از مقالات برتر به صورت رایگان در مجلات زیر منتشر خواهد شد.

(I) Cancer (ISSN: 1097-0142): IF= 6.537, SJR=3.46 (Q1)

(II) American Journal of Cancer Research (ISSN: 2156-6976): IF= 3.998, SJR=1.41 (Q1)

(III) Anti-Cancer Drugs (ISSN: 0959-4973): IF= 1.869, SJR=0.72 (Q2)

(III) Breast Cancer: Basic and Clinical Research (ISSN: 1178-2234): SJR=0.82 (Q2), ESCI

 

محورهای همایش:

 • Cancer vaccines
 • Immunotherapy and other therapeutics
 • Analysis of tumor growth
 • Immunogenic cell death in cancer: the quantity/quality conundrum
 • Biomarker discovery from big pharmacogenomic data
 • Cancer epigenetics
  • Genetic markers / Biomarkers
 • Organ-specific cancers
  • ENT / Thyroid
  • Breast
  • Colon
  • Lung
  • Multiple Myelomas
  • Neuro-oncology
 • Cancer Diagnostics Tools, Technologies and Procedures
 • Microwaves-based Cancer Detection
 • Cancer Radiology
 • Cancer Biopsy
 • Nanotechnology in Cancer Treatment
 • Clinical Cancer research
 • Precision Medicine and Immuno-Oncology
 • Process and Cost Attributes in Cancer Treatment
 • Cancer Treatment and Therapies
  • Radiation therapy
  • Immunotherapy
  • Chemotherapy
  • Hormone therapy
  • Blood and bone marrow transplant
  • Biologic therapy
 • Cancer Diagnostics Market
 • Recent Diagnostics Technologies
 • Cancer Clinical Trails
 • Cancer Biology
 • Carcinogenesis
 • Oncogenomics
 • Organ Based Cancers
 • Hereditary Cancers
 • Cancer Epigenetics
 • Cancer Metastasis
 • Cancer Pharmacology
 • Cancer and the Immune System
 • Molecular Medicine and Diagnostics
  • Stem cell and regeneration
  • Molecular medicine, biology and pathology
  • NGS assay selection, validation and compliance
  • Coverage advanced diagnostics
 • Cancer-Genomics and Metabolomics
 • Therapeutics of Cancer
 • Neuro-oncology
 • Precision Medicine and Cancer Therapy
 • Stem Cell Transplant Therapy
 • Cancer Management and Prevention
 • Screening for Cancer
 • Alternative Medicine and Cancer
 • Occupational Cancer Epidemiology
 • Cancer Research
 • Cancer Nursing
 • Cancer Imaging
 • Pharmacology
 • Pharmacogenomics
 • Pharmacognosy
 • Novel Approaches to Cancer Therapies
 • Pathway Analyses
 • Circulating Tumor Cells
 • Tumor Immunology and Immunotherapy
 • Tumor Microenvironment

 

 مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019