همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019

International Conference on Cancer Research 2019

پوستر همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019

همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019 در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،آكادمي تحقيقات سرطان لندن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی تحقیقات سرطان 2019