نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

The first national conference on architecture, music, literature

پوستر نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه پژوهشي معماري و شهرسازي شبستان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات