اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت علمي پژوهشي اميد پژوه آتيه كردستان -دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی