کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

پوستر کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی