سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان، اسفند ماه ۱۳۸۶

سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان

3rd Congress of Aging Issues in Iran and Other Countries

سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید.