سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، فروردین ماه ۱۳۸۲

سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

03rd Curriculum in the Age of Information and Communication Technology

سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۲ توسط ،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایرانانجمن برنامه درسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات