اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده)

The first National Conference on Civil, Architectural and Urban Planning (City from the Past to the Future)

پوستر اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته  تا آینده)

اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده) در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشكده فني و حرفه اي سما اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده)