اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری

The first national conference on civil engineering, architecture, urban planning and urban planning

پوستر اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری

اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آرمان سوله در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی عمران، معماری ، شهرسازی و برنامه ریزی شهری