چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی رضا اشرفی)، تیر ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی رضا اشرفی)

The 4th Conference on Computational Algebra, Computational Theory of Numbers and Applications (Professor Alireza Ashrafi Memorial)

پوستر چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی رضا اشرفی)

چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی رضا اشرفی) در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه کاشان، در شهر کاشان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.