نخستین همایش معماری و مصالح ساخت، اسفند ماه ۱۳۹۰

نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

Congress of Architecture and Construction Materials

پوستر نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

نخستین همایش معماری و مصالح ساخت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشكده فني و حرفه اي سما - واحد ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش معماری و مصالح ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش معماری و مصالح ساخت