اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم

The first international conference on bauxite, alumina and aluminum

پوستر اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم

اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز جاجرمشرکت ساختار محیط دی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم مراجعه فرمایید.