همایش ملی جنگ بیولوژیک:ماهیت,ابعاد, پیامدها و راهکارها، دی ماه ۱۴۰۰

همایش ملی جنگ بیولوژیک:ماهیت,ابعاد, پیامدها و راهکارها

National Conference on Biological Warfare: Nature, Dimensions, Consequences and Strategies

پوستر همایش ملی جنگ بیولوژیک:ماهیت,ابعاد, پیامدها و راهکارها

همایش ملی جنگ بیولوژیک:ماهیت,ابعاد, پیامدها و راهکارها در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۰ توسط ،موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان در شهر دامغان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.