دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران

The Second Comprehensive Event of Incremental Production of Iran

پوستر دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران

دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه ساخت افزايشي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران