همایش منطقه ای مدیریت پیشگیری و کنترل تهدیدات زیستی و بیولوژیک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش منطقه ای مدیریت پیشگیری و کنترل تهدیدات زیستی و بیولوژیک

Regional Conference on Biological Threat Prevention and Control Management

پوستر همایش منطقه ای مدیریت پیشگیری و کنترل تهدیدات زیستی و بیولوژیک

همایش منطقه ای مدیریت پیشگیری و کنترل تهدیدات زیستی و بیولوژیک در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان،دانشگاه علوم پزشكي كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای مدیریت پیشگیری و کنترل تهدیدات زیستی و بیولوژیک مراجعه فرمایید.