کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان، مهر ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان

New developments in sustainable architecture and urban planning,civil and structural engineering-Istanbul

پوستر کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان

کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،مركز صنعت و ساخت و ساز YEM -كنسرسيوم آنابافت شهر- دانشگاه استانبول تكنيك تركيه ITU-موسسه فرهنگي هنري سلوي نصر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان