اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

The first national conference on electrical engineering of the Young and Elite Researchers Club

پوستر اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامي شيراز و كازرون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان