همایش منطقه ای کارآفرینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش منطقه ای کارآفرینی

Borujerd Regional Conference on Entrepreneurship

پوستر همایش منطقه ای کارآفرینی

همایش منطقه ای کارآفرینی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بروجرد در شهر بروجرد برگزار گردید.