اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

The First National Conference on Education, Entrepreneurship, Development (Opportunities, Challenges, Solutions)

پوستر اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)

اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان و اداره كل آموزش و پرورش استان هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)