همایش سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

Smart Building Management Systems and Energy Efficiency

پوستر همایش سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

همایش سیستمهای مدیریت هوشمند ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.