همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی، تیر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

National Conference on internal management and external

پوستر همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ توسط ،مهندسين مشاور ژئودالامپر - انتشارات فرهيختگان دانش - دانشگاه ايوانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی مراجعه فرمایید.