همایش ملی محیط زیست انسانی، شهریور ماه ۱۳۹۶

همایش ملی محیط زیست انسانی

Conference on Human-Environment

پوستر همایش ملی محیط زیست انسانی

همایش ملی محیط زیست انسانی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،مهندسين مشاور ژئودالامپر - انتشارات فرهيختگان دانشگاه - دانشگاه ايوانكي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی محیط زیست انسانی مراجعه فرمایید.